Loonstijging 2020 hoger dan verwacht aldus CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat de loonstijging voor 2020 hoger uit zal vallen dan deze organisatie eerder had verwacht. Het CPB heeft voor deze conclusie gekeken naar een berekening die verstrekt is door werkgeversvereniging AWVN. Deze werkgeversvereniging heeft een goed zicht op alle cao’s die zijn afgesloten. Een cao oftewel een collectieve arbeidsovereenkomst bevat informatie over verschillende arbeidsvoorwaarden waaronder het loon. Cao’s zijn sectorgeboden en daardoor zijn er verschillende soorten cao’s op de arbeidsmarkt aanwezig.

De tot nu toe afgesloten meerjarige cao’s voor de marktsector bevatten voor 2020 een gemiddelde loonstijging van 3,3 procent. Eerder ging het CPB er nog van uit dat de gemiddelde loonstijging vanuit de cao’s voor deze sector zou neerkomen op 2,5 procent. Ook de nieuwe concept cao voor de metaal en techniek zorgt voor een hogere gemiddelde loonstijging voor 2020. In deze sector zal de loonsverhoging maar liefst op 4,96 procent uitkomen mits de nieuwe cao voor metaal en techniek wordt aangenomen.

De AWVN heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Financieele Dagblad (FD). De onderzoekers hadden wel kanttekeningen geplaatst bij de resultaten van het onderzoek. Zo zijn er nog wel een aantal cao’s die nog niet volledig zijn afgerond. Zo zijn de huidige cao-afspraken voor 2020 van toepassing op een totaal van 641.000 werknemers. Het totale aantal werknemers in de marktsector komt op ongeveer 3,4 miljoen mensen.