Lidar-technologie zorgt voor ontdekking 60.000 Mayagebouwen in 2018

Lidar-technologie is en systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van miljoenen lasers die per vier seconden naar de grond worden gestraald. De lasers werken op een vergelijkbare manier als de sonar van een vleermuis. De miljoenen lasers zorgen voor een gedetailleerde meting van het aardoppervlak. Dat is ideaal om bijvoorbeeld in moeilijk begaanbare gebieden toch een beeld te krijgen van de aardoppervlak zonder dat men daarvoor graafwerkzaamheden of ontbossing hoeft uit te voeren. De Lidar-laser kan men gebruiken vanuit een vliegtuig of helikopter. Doormiddel van een vliegtuig of helikopter kan men over een groot gebied heen vliegen en deze met de lidar-lasertechnologie in kaart brengen. Omdat per vier seconden miljoenen laserstralen worden uitgezonden naar de aardbodem kan men in korte tijd een zeer groot gebied in kaar brengen.

Lidar-laser en archeologie
Zo hebben archeologen met behulp van de Lidar-laser meer dan 60.000 Maya-gebouwen ontdekt in de jungle van Guatemala. Het Lidar-lasersysteem heeft daardoor bijgedragen aan de grootste archeologische vondst van de Maya cultuur tot nu toe. Lidar-lasers zijn namelijk in staan om onder de bebossing te kijken. Deze bebossing is door de eeuwen heen over de oude gebouwen van de Mayacultuur heen gegroeid. Archeologen kunnen te voet in de bossen nauwelijks goed zien of er sprake is van een heuvel of toch een Mayagebouw. Dat maakt het veldwerk van archeologen zo moeilijk. De Lidar-laser is daarom een uitkomst. Inmiddels is ongeveer 2.100 vierkante kilometer oerwoud gescand met de laser. De archeologen zien op foto’s hoe de gebouwen van de Maya’s er ongeveer uit hebben moeten zien. Uiteraard gaat het om gebouwen die door erosie en bebossing zijn aangetast. Er zijn uit de Lidar-laserbeelden wel duidelijke contouren te herkennen van gebouwen en wegennetwerken van de Maya’s. zo werd in een bestaande Maya-stad is dertig meter hoge piramide gevonden. Men had eerder gedacht dat dit gewoon een berg was.

Steden in kaart gebracht
Verder zijn er door de Lidar-laser versterkte muren ontdekte aan de buitenkant van een nieuwe stad. Dat zorgt voor een nieuw inzicht namelijk dat Maya’s zich beter beschermden dan men eerder had gedacht. Verder zijn er verschillende hoge brede wegen aangetroffen tussen steden. Dat zorgt voor het idee dat de Maya’s wel eens veel handel kunnen hebben gedreven tussen de verschillende steden. De wegen waren zo hoog aangelegd dat ze vermoedelijk ook in het regenseizoen begaanbaar waren. Lidar heeft ook ontdekt dat gebieden die nu in moerassen zijn veranderd in het verleden werden bewoond door Maya’s. de archeologen zijn enthousiast over de vondsten. Waarschijnlijk zullen nog meer vondsten met het lasersysteem worden gedaan de komende tijd. Op het hoogtepunt van de Maya-periode ongeveer 1.500 jaar geleden zouden er ongeveer 5 miljoen mensen hebben geleefd in het gebied dat zich uitstrekte van Zuid-Amerika tot Mexico. Archeologen vermoeden echter op basis van de nieuwe vondsten dat er ruim 10 tot 15 miljoen mensen in het gebied hebben gewoond in die periode.