Laagste aantal WW-uitkeringen ooit in oktober 2022

In de maand oktober was het aantal WW-uitkeringen op het laagste niveau ooit beland. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het statistiekbureau zijn er nog niet eerder in Nederland slechts 150.000 lopende werkloosheidsuitkeringen geteld in een maand tijd. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft tegen nieuwswebsite NU.nl aangegeven dat het aantal WW-uitkeringen nog niet eerder zo klein is geweest terwijl er op dit moment wel veel meer mensen in Nederland wonen.

Het CBS registreert overigens het aantal WW-uitkeringen sinds 1998. Volgens de hoofdeconoom waren er in de jaren zeventig en tachtig veel mensen in een uitkeringspositie. Toen was er sprake van hoge werkloosheid. Daarnaast kon men in die tijd veel makkelijker een uitkering krijgen. Daar is verandering in gekomen sinds de jaren negentig. Toen zijn de regels verder aangescherpt voor het aanvragen van een uitkering. Volgens de hoofdeconoom heeft men in 2008 bijna dezelfde aantal WW-uitkeringen gehad als nu. In die tijd was de economie in een bloeiperiode (al veranderde dat na 2008 vrij snel).