ECB gaat de rente waarschijnlijk met 0,5 procent verhogen in december 2022

De afgelopen tijd heeft de Europese Centrale Bank twee renteverhogingen doorgevoerd van 0,75 procentpunt. Dat waren behoorlijke agressieve renteverhogingen. De komende renteverhoging zal waarschijnlijk niet zo fors worden. De komende verhoging van de beleidsrente zal waarschijnlijk 0,5 procentpunt zijn. De renteverhoging van 0,5 procentpunt zal waarschijnlijk in december 2022 plaatsvinden. Dit bericht werd bekend gemaakt door ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

ECB

Op de laatste twee rentevergaderingen van de ECB werd nog het besluit genomen om de rente met 0,75 procent te verhogen. De reacties op deze forse verhogingen waren wisselend in de economie. Inmiddels blijkt dat de voorgenomen verhogingen nog niet het gewenste effect hebben opgeleverd. De kans op een recessie neemt verder toe. Dat zorgt er ook voor dat de ECB voorzichter wordt. De vraag is echter of men met een lagere renteverhoging de mogelijke recessie kan afwenden. Als de rente niet heel sterk wordt verhoogd zal ook de druk op de prijzen die consumenten moeten betalen enigszins afnemen. Dat is voor consumenten wellicht een voordeel.

Recessie

Het is echter zeer waarschijnlijk dat de economische recessie niet kan worden afgewend. De vraag is echter hoe diep deze recessie zal plaatsvinden en hoe lang deze zal duren. Het beleid van de ECB heeft hier invloed op maar uiteindelijk zijn er natuurlijk meer factoren die er voor zorgen of en hoe een recessie plaatsvind.