ECB gaat rente donderdag 27 oktober 2022 mogelijk fors verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente in de eurozone donderdag 27 oktober 2022 mogelijk opnieuw verhogen. De nieuwe verhoging zou er voor moeten zorgen dat de inflatie wordt gereduceerd in de eurozone. Er is veel bezorgdheid onder economen in Europa. De verwachting dat er een recessie zal plaatsvinden neemt. De ECB-president Christine Lagarde zal bij het bekendmaken van de verhoging ook een toelichting geven. De afgelopen tijd heeft de ECB nog niet heel veel daadkracht getoond in vergelijking tot de Fed in Amerika. Mede daardoor is het inflatie in de Eurozone ook niet gedaald maar feitelijk verder gestegen. De economie kan door de ontwikkeling verder in de knel komen. Nu grondstoffen en arbeid duurder zijn geworden en daarnaast de economische perspectieven minder gunstig zijn worden bedrijven voorzichtiger.

ECB renteverlaging

Ook consumenten worden voorzichtiger in hun uitgaven. De rente moet verder omhoog maar dat brengt een risico met zich mee dat inflatie economische krimp gelijktijdig plaats gaan vinden. Daardoor kan stagflatie optreden. Dat is in de geschiedenis niet heel vaak voorgekomen. Economen kunnen op het gebied van stagflatie maar heel moeilijk een beleid maken. De ECB vervuld in dit proces een belangrijke rol. Door de rente te verhogen gaan mensen minder lenen, meer sparen en komt er minder geld in de economie. De inflatie gaat dan omlaag. In de maand juli kwam de ECB met een rentestap van een half procentpunt. Dit was het eerste moment waarop de ECB een renteverhoging had doorgevoerd sinds 2011. Daarna heeft de ECB haar rentetarieven in september opgevoerd met driekwart procentpunt. Deze renteverhoging was de sterkste verhoging die de ECB ooit heeft gedaan. Op dit moment gaat men er vanuit dat er wederom een rentestap zal worden aangekondigd van driekwart procentpunt. Dit zal echter niet de laatste verhoging zijn die de ECB in haar rentebeleid gaat doorvoeren.