Laadpalen elektrische auto’s vangen tekorten stroomnet op in 2016?

In Nederland rijden steeds meer elektrische auto’s. Ondanks dat worden de laadpalen voor elektrische auto’s niet voortdurend benut. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil daarom met een proef beginnen in 2016 voor de laadpalen voor elektrische auto’s. De laadpalen moeten worden ingezet om de tijdelijke tekorten op het elektriciteitsnet op te vangen. Hiervoor heeft Tennet een afspraak gemaakt met laadpalenbedrijf The New Motion.

Laadpalen die elektrische stroom terug leveren?
Feitelijk kunnen laadpalen geen elektrische stroom terug leveren. Een laadpaal kan daardoor niet dienen als een stroomvoorziening zoals een zonnepaneel. Wel kan men er voor zorgen dat de oplaadsnelheid van de laadpalen wordt teruggeschroefd als er op een bepaald moment geen elektriciteit geleverd hoeft te worden aan auto’s.

Black-out in elektriciteitsnet
Het gebruik van kolencentrales zal de komende jaren worden afgebouwd. In plaats daarvan maakt men meer gebruik van windmolens en zonnepanelen om elektrische energie op te wekken. Omdat deze technische voorzieningen afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kan de opbrengst wisselen. Op een bepaald moment kan er een overschot aan elektrische energie ontstaan bijvoorbeeld omdat er veel windkracht is of veel zonnekracht is. Op andere momenten kan er juist een te kort aan deze kracht ontstaan waardoor er te weinig elektrische energie wordt opgewekt ten opzichte van de vraag naar elektrische energie. Dit noemt men ook wel ‘black-outs’ in een elektriciteitsnet. Omdat men elektrische energie nog niet goed kan opslaan zoekt men naar andere oplossingen voor het opvangen voor black-outs.

Laadpalen als oplossing voor black-outs
Een voorbeeld waarmee de gevolgen van black-outs kunnen worden beperkt is het beperken van de elektrische stroom naar laadpalen als er geen auto’s geladen hoeven te worden. Tennet zet nu kolencentrales in om de black-outs op te vangen. Door de laadpunten van The New Motion te gebruiken kan Tennet daarvan een deel elektrische energie terugtrekken. Het elektrische vermogen dat Tennet kan wegtrekken is echter niet heel groot. Daarom zal Tennet in de toekomst meer vergelijkbare overeenkomsten moeten sluiten met andere bedrijven.

Reactie van Technisch Werken
Men kan natuurlijk op 2 verschillende manieren het aantal black-outs reduceren: men gaat meer stroomvoorzieningen inzetten of men gaat het stroomverbruik terugdringen. De oplossing met de laadpalen is een oplossing waarmee het stroomverbruik wordt gereduceerd. Dat is vanuit het oogpunt van het milieu natuurlijk het beste. Hoe meer men het verbruik reduceert hoe beter het is. Alleen kost het op spanning houden van het elektriciteitsnet naar laadpalen niet zeer veel stroom. Daarom kan men op deze manier niet heel veel elektriciteitsverbruik terugdringen. Tennet merkt echter terecht op dat er meerdere ‘deals’ gesloten moeten worden. Dit is dat slechts een onderdeel van het terugdringen van de black-outs door het energieverbruik te beperken.