Nederland heeft tien miljoen banen en vacatures in 2016!

In het laatste kwartaal van 2015 is het aantal banen en vacatures in Nederland gegroeid. De groei in het aantal banen en vacatures zorgde er voor dat er een nieuw record is bereikt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor het eerst zijn er meer dan  tien miljoen banen in Nederland.

Laatste kwartaal van 2015
Het vierde kwartaal van 2015 was een succesvol kwartaal als men kijkt naar de groei in het aantal banen in Nederland. In totaal kwamen er 48.000 banen bij. Deze informatie komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte deze cijfers op donderdag 2 februari 2016 bekend. Niet alleen het aantal banen nam toe ook het aantal vacatures steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar. Er kwamen in het vierde kwartaal elfduizend vacatures bij in Nederland. Het laatste kwartaal kende de sterkste banengroei in vier jaar tijd. Door deze groei heeft Nederland al zeven kwartalen achter elkaar een banengroei doorgemaakt.

Afname werkloosheid
Niet alleen het aantal banen nam toe aan het einde van 2015, ook de werkloosheid nam af. Dit is natuurlijk een logisch gevolg van de toename in het aantal banen. Het aantal werklozen kwam aan het einde van 2015 op 600.000. Dit aantal is vijfduizend lager dan het derde kwartaal van datzelfde jaar. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het positief dat de werkloosheid afneemt. Hij vindt echter wel dat de overige werkzoekenden zo spoedig mogelijk weer aan het werk geholpen moeten worden. Volgens Asscher is de werkloosheid in Nederland nog steeds erg hoog in Nederland.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat steeds beter met de werkgelegenheid. De werkloosheid neemt af en het aantal vacatures neemt toe. Uitzendbureaus nemen steeds meer uitzendkrachten aan en plaatsen deze bij opdrachtgevers. Voor veel werkzoekenden zijn uitzendbureaus het snelste middel om aan het werk te komen. Daarom gaan steeds meer mensen zich inschrijven bij uitzendbureaus. Het is echter wel belangrijk dat men zich bij het juiste uitzendbureau inschrijven.

Er zijn namelijk verschillende uitzendbureaus. Er zijn algemene uitzendbureaus maar ook specialistische bureaus bijvoorbeeld in de techniek. Als je een technische achtergrond hebt kun je beter bij een technisch uitzendbureau gaan solliciteren dan bij een algemeen uitzendbureau omdat een technisch uitzendbureau een beter inzicht heeft in de technische markt en daardoor ook beter je mogelijkheden kan inschatten. Datzelfde geldt voor mensen met een andere specifieke loopbaanrichting. Door de jaren heen zijn veel verschillende uitzendbureaus ontstaan in Nederland. Daardoor is bijna voor elk segment wel een technisch uitzendbureau ontstaan.