Welke vragen mogen niet tijdens een sollicitatiegesprek worden gesteld door een werkgever?

Tijdens een sollicitatiegesprek stelt een potentiële werkgever vragen aan een sollicitant. De potentiële werkgever wordt meestal vertegenwoordigd door een medewerker personeelszaken en/of leidinggevende. Deze persoon leidt het gesprek met de sollicitant. De sollicitant kan tijdens het gesprek verschillende vragen verwachten. Toch mogen niet alle vragen aan een sollicitant worden gesteld.

Algemene wet gelijke Behandeling
Nederland heeft een strenge wetgeving op het gebied van privacy en bovendien zorgt de Wet gelijke behandeling er voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen sollicitanten op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Al deze aspecten worden niet als relevant beschouwd voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Als men hier sollicitatievragen over zou stellen kan men bewust of onbewust onderscheid maken tussen sollicitanten zonder dat daarvoor een gegronde reden is.

Sollicitatiecode
Naast de Algemene wet gelijke Behandeling kent Nederland ook nog de zogenoemde sollicitatiecode. De sollicitatiecode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). In de sollicitatiecode is specifiek iets benoemd over de sollicitatiegesprekken. Er is onder andere vermeld dat een toekomstige werkgever alleen sollicitatievragen mag stellen over onderwerpen die voor de functie en de uitoefening van de functie relevant zijn. De vragen die tijdens het sollicitatiegesprek worden gesteld dienen te gaan over kennis, opleiding, ervaring en vaardigheden.

Welke sollicitatievragen mogen niet worden gesteld?
Er zijn een aantal onderwerpen waar men geen vragen over mag stellen tijdens een sollicitatiegesprek. De volgende vragen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan:

Vragen over zwangerschap:

 • Ben je zwanger?
 • Ben je van plan zwanger te raken?
 • Heb je kinderen?

Vragen over geloof:

 • Ben je gelovig?
 • Welke religie heb je?

Hierop is een uitzondering wanneer met solliciteert naar een functie bij een op religieuze basis werkende organisatie of vereniging.

Seksuele geaardheid:

 • Val je op mannen of op vrouwen?
 • Ben je hetro?

Relatie:

 • Ben je getrouwd?
 • Heb je en vriendin?
 • Heb je een vriend?
 • Heb je een relatie?

Politieke voorkeur:

 • Op welke partij stemt u?
 • Bent u politiek links of rechts?
 • Bent u lid van een politiek partij?

Lidmaatschap van een vakbond:

 • Bent u lid van een vakbond?

Ziektes:

 • Hebt u rugklachten?
 • Gebruikt u medicijnen?
 • Hebt u allergieën?

Alleen bij bepaalde functies kunnen bovengenoemde vragen wel legitiem worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld als iemand allergisch is voor bepaalde metalen waardoor de sollicitant specifieke werkzaamheden niet kan uitvoeren. Bij sommige beroepen zijn vragen over gezondheid wel van toepassing indien daarmee problemen met het welzijn van de kandidaat in de uitoefening van een bepaalde functie kunnen worden voorkomen.