Kwart corporatiewoningen in drie grootste steden heeft energielabel D of lager in 2021

De woningcorporaties in de drie grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kunnen de komende tijd flink aan de slag met het isoleren van hun woningbestand. Een kwart van de woningen die onder de woningcorporaties vallen hebben energielabel D of zelfs lager. Hieruit vloeit voort dat ongeveer 90.000 huishoudens in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dit is dinsdag 23 november naar voren gekomen uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het platform Investico. De slechte isolatie heeft echter ook gevolgen voor de uitgaven van huishoudens.

Het onderzoeksinstituut TNO heeft namelijk berekend dat ongeveer drie kwart van alle mensen in energiearmoede leven. Dat betekent dat ze een laag budget hebben maar hoge energiekosten. Hoe hoger de energielasten hoe moeilijker het voor mensen wordt om financieel rond te komen. Met name mensen in een huurwoning zijn afhankelijk van de eigenaren van de woningen met betrekking tot het verlagen van de energielasten.

Het isoleren van woningen staat de laatste tijd hoog op de agenda van veel woningeigenaren. Dat is niet verwonderlijk want de hoge gasprijzen zorgen er voor dat het isoleren van woningen echt kan lonen. Hoe beter een woning geïsoleerd is hoe meer geld kan worden bespaard. Door woningisolatie gaat er namelijk minder warmte verloren via de muren, daken, ramen en vloeren. Het isoleren van een woning kost echter geld. Dit geld zou beschikbaar moeten komen vanuit woningcorporaties. Het blijkt echter in de praktijk dat niet alle woningbouwcorporaties hier in investeren. Deze organisaties hadden echter wel beloofd om werk te maken van verduurzaming.