Kunnen lassers eerder stoppen met werken vanaf 2019?

Op dit moment is de overheid in overleg met werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt. Er worden onder andere afspraken gemaakt over de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zou de AOW-gerechtigde leeftijd moeten worden vervroegd voor werknemers die zware beroepen uitoefenen. Daarvoor zou een beroepenlijst moeten worden opgesteld.

Werknemers in beroepen die op de beroepenlijst zouden staan kunnen in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen. Op de beroepenlijst komen ook beroepen te staan in de metaaltechniek. Hierbij kun je denken aan metaalarbeiders. Dit is een vrij algemene benaming voor beroepen in de metaalbewerking. De beroepen in de metaalbewerking zijn echter heel divers. In de metaaltechniek werken naast scheepsbouwers, lassers en staalconstructiemedewerkers ook operators en machinebedieners. Het ene beroep is zwaarder dan het andere beroep. Daar wordt rekening mee gehouden bij het opstellen van de beroepenlijst.

Het is momenteel nog onduidelijk of lassers en andere metaalbewerkers eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers willen dat werknemers in deze zware beroepen eerder AOW kunnen ontvangen. Dat kunnen werkgevers echter niet beslissen. Ze zijn daar voor afhankelijk van de overheid en ook werknemersorganisaties zullen wat van deze plannen gaan vinden. De werkgevers zijn in ieder geval duidelijk over hun beeld bij de pensioengerechtigde leeftijd voor zware beroepen in de metaaltechniek.