Ruim 70 procent wil stoppen met werken voor AOW-leeftijd

Van de werkende Nederlanders wil 72 procent voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. Van deze groep wil gemiddeld bijna zes jaar eerder met werken stoppen. Ongeveer de helft van de werknemers die wil stoppen met werken verwacht dat het hun ook daadwerkelijk zou kunnen lukken. Dit kwam dinsdag 6 november 2018 naar voren uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken.

Een grote groep van de werknemers hoopt in de jaren voorafgaand aan de AOW-leeftijd hun werkzaamheden te kunnen verminderen. Dertig procent van de werknemers zet extra geld op een spaarrekening om stoppen met werken mogelijk te maken en een kwart van de werknemers zou extra aflossen op de hypotheek.

Ongeveer twintig procent van de Nederlanders wil juist doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Deze groep wil gemiddeld ongeveer nog vijf jaar door werken. Veel mensen die door willen blijven werken geven aan dat ze voldoening halen uit het werk en graag actief willen blijven. Met name mensen met een lagere opleiding en een laag salaris willen vaak langer doorwerken omdat dat financieel voor hen belangrijk is.