Kunnen metaalbewerkers eerder AOW ontvangen vanaf 2019?

Metaalbewerker is een algemene naam voor werknemers die in de metaalsector actief zijn en producten, constructies, voertuigen en machines fabriceren van metaal. Veel van de beroepen in de metaalsector zijn echter fysiek zwaar. Dat betekent dat het lichaam van de metaalarbeiders zwaarder wordt belast dan in andere beroepen het geval is. Deze zware fysieke belasting zorgt er voor dat men in de metaaltechniek over het algemeen niet effectief kan werken boven de zestig jaar. Naar mate men ouder wordt zijn de meeste werknemers fysiek minder capabel om zwaar werk lang en veilig uit te voeren. Daarom zijn werkgevers in Nederland voorstander van een vervroegd pensioen voor werknemers in zware beroepen.

De Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zouden graag een beroepenlijst willen ontwikkelen voor werknemers die zware beroepen uitoefenen. Werknemers die een zwaar beroep uitoefenen zouden eerder recht moeten hebben op een AOW uitkering. Tot de beroepen op de beroepenlijst zou ook het beroep metaalbewerker moeten behoren aldus de werkgevers. Dit is echter een vrij algemeen beroep. In de praktijk wordt metaal bewerken door verschillende werknemers en in verschillende functies uitgevoerd. In de metaaltechniek werken constructiebankwerkers, lassers, plaatbewerkers en monteurs. De fysieke belastbaarheid van deze functies is verschillend. Er zou discussie kunnen ontstaan welke beroepen nu wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een vervroegde AOW uitkering.

Er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd over de mogelijke vervroegde pensioenuitkering. De overheid zou de AOW uitkering moeten betalen en dat kost enorm veel geld. Daarnaast zorgt een vervroegde AOW leeftijd voor bepaalde beroepen er voor dat er minder loonheffingen binnen komen. De kosten worden zo voor de overheid nog hoger. Ook de werknemersorganisaties zien problemen met betrekking tot de uitvoering van de plannen. Er zal nog veel overleg moeten worden gevoerd voordat metaalbewerkers daadwerkelijk eerder met AOW kunnen gaan.