Kunnen bouwvakkers eerder met pensioen vanaf 2019?

De bouwsector is een sector waarin verschillende zware beroepen aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan beroepen zoals metselaar, steigerbouwer, timmerman of opperman. Deze zware beroepen zorgen voor een zware lichamelijke belasting. Deze zware lichamelijke belasting zorgt er voor dat men deze functies eigenlijk fysiek niet tot 65 jaar of ouder kan volhouden. Werkevers pleiten daarom voor een aangepaste pensioenleeftijd voor werknemers die in zware beroepen actief zijn.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland willen een zogenaamde beroepenlijst opstellen voor werknemers die in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor vervroegd pensioen. Op deze beroepenlijst zouden ook beroepen uit de bouw komen te staan. De beroepenlijst is momenteel echter nog niet in ontwikkeling. Werkgeversorganisaties kunnen namelijk niet eenzijdig gaan beslissen dat bepaalde beroepsgroepen eerder een AOW uitkering moeten krijgen. Daarvoor zijn werkgevers afhankelijk van de overheid die deze uitkering natuurlijk moet gaan betalen. Daarnaast zijn ook de vakbonden betrokken bij de besluitvorming hierover.

Bouwvakkers zullen moeten afwachten tot de overheid en de vakbonden zich over het voorstel van de werkgevers hebben uitgesproken. Er kunnen verschillende factoren een rol gaan spelen. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan bouwvakkers in Nederland. Door bouwvakkers eerder met pensioen te laten gaan wordt dit probleem waarschijnlijk alleen maar groter. Ook zorgt het korter werken er voor dat de overheid minder loonbelasting kan innen.

Geld speelt vaak een doorslaggevende rol bij dit soort beslissingen. Het belang van de gezondheid van de werknemer moet echter niet uit het oog verloren worden. Ook willen werkgevers op de werkvloer flexibele werknemers die gezond en veilig kunnen werken. Veel bedrijven in de bouw zijn VCA gecertificeerd en zullen er alles aan doen om werknemers zo goed mogelijk in te zetten. Als een werknemer fysiek niet meer in staat is om bepaald werk te doen zal er vervangend werk moeten worden gezocht. Dit werk moet echter wel aanwezig en mogelijk zijn op de bouw.