Kolencentrales moeten energietekort opvangen in 2022

De komende tijd zullen kolencentrales harder moeten draaien om er voor te zorgen dat er voldoende energie geleverd gaat worden in de komende winter. Dit bericht werd bekend gemaakt door minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. Het bericht werd in de media gebracht op afgelopen maandagmiddag. Dit gebeurde op een ingelaste persconferentie. Als er meer elektrische energie wordt opgewekt doormiddel van kolencentrales zal er minder energie uit aardgas te hoeven te worden gehaald. Juist aardgas vormt het grote probleem op de energiemarkt op dit moment. Dat komt omdat Nederland veel aardgas uit andere landen haalt waaronder Rusland. Deze afhankelijkheid maakt Nederland zwak vanuit politiek standpunt maar ook vanuit economisch standpunt. Als de vraag naar aardgas namelijk toeneemt wereldwijd dan zal ook Nederland een hogere prijs voor aardgas moeten gaan betalen. Momenteel is er echter nog geen tekort aan aardgas in Nederland maar de komende winter zal er veel meer vraag ontstaan naar aardgas.

Daarom worden nu al reserves aangelegd voor de winter die komt. Men kan echter alleen reserves aanleggen wanneer men het verbruik omlaag brengt. Door meer kolen te verbranden kan de vraag naar aardgas omlaag worden gebracht. Dat doet men momenteel ook in Duitsland waar aardgascentrales steeds meer worden omgeschakeld op de verbranding van steenkool. Ook steenkool is een fossiele brandstof en dus zeker niet duurzaam. Desondanks is steenkool echter wel veel goedkoper en makkelijker verkrijgbaar dan aardgas op dit moment. Sinds de maand juni wordt er door Rusland geen aardgas meer geleverd aan Nederland. Ook andere landen hebben te maken met het stopzetten of beperken van de gaslevering vanuit Rusland. Het aanbod van aardgas neemt daardoor in het Westen af. De komende tijd zal dat gevolgen gaan hebben voor verschillende Europese landen. De gasopslag in verschillende landen is onvoldoende voor komende winter. Dat betekent dat veel landen druk bezig zijn om voor hun eigen bevolking gas in te kopen wat de druk op de aardgasmarkt nog meer vergroot. Wettelijk is bepaald dat de kolencentrales in 2030 dicht gaan. Volgens de minister zal dat ook daadwerkelijk gebeuren. Veel kolencentrales draaien op dit moment al veel minder om de emissie van CO2 tegen te gaan. Het zal echter de komende tijd wel veranderen. Het energiebeleid is steeds meer gericht op het verbranden van kolen in plaats van aardgas voor de energievoorziening.