Mijnraad gasopslagen moeten 100 procent gevuld zijn voor winter 2022-2023

De komende tijd is voor Nederland van groot belang ter voorbereiding op de winter aan het einde van het jaar. Er moeten gasreserves worden aangelegd die er voor kunnen zorgen dat Nederland zich in de komende winter kan verwarmen. De Mijnraad adviseert de Nederlandse overheid op dit gebied. Uit het advies van deze raad komt naar voren dat de gasopslag in Nederland aanzienlijk moet worden gevuld. De Mijnraad geeft aan dat deze opslag niet 80 procent maar 100 procent moet worden gevuld. Er zou daarnaast volgens de Mijnraad ook gekeken moeten worden naar aardgas uit de gasvelden van Groningen. De inwoners van Groningen zouden hier op moeten worden voorbereid.

Op dit moment zijn de gasvoorraden in Nederland maar gevuld voor 40 procent. De huidige plannen moeten er voor zorgen dat de gasvoorraad gaat oplopen naar 80 procent. Dat zou voldoende moeten zijn om de komende winter voldoende aardgas te hebben. Deze doelstelling vind de Mijnraad echter onvoldoende. In tegenstelling tot het kabinet wil de Mijnraad dat de voorraden worden aangevuld tot 100 procent. Nederland kan niet terugvallen op aardgas uit Rusland omdat dit politiek gevoelig ligt. Daarom moet aardgas voornamelijk uit andere landen of uit eigen bodem worden gehaald. Het aardgas uit Groningen zou een mogelijke oplossing kunnen vormen. Dit is echter tegen de afspraken die in Groningen zijn gemaakt over het afbouwen van aardgaswinning in deze provincie. Er moeten de komende tijd lastige keuzes worden gemaakt.