Wat is het Bescherm- en Herstelplan Gas?

Het Bescherm- en Herstelplan Gas is een gasnoodplan dat is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken (EZK) en bevat een pakket aan maatregelen ter voorkoming van een gascrisis en maatregelen die gehanteerd moeten worden als een gascrisis zich voordoet. Het Bescherm- en Herstelplan Gas bevat drie verschillende crisisniveaus. Verder is in dit gasnoodplan beschreven op welke manier aardgas verdeeld moet worden als er daadwerkelijk schaarste heerst. Wanneer er daadwerkelijk een tekort aan aardgas dreigt zal het Bescherm- en Herstelplan Gas van kracht worden. In 2022 is het eerste niveau van het Bescherm- en Herstelplan Gas van kracht gegaan. Dat maakt duidelijk dat de overheid daadwerkelijk stappen onderneemt om een gascrisis te voorkomen dan wel af te wenden.

Het eerste niveau wordt de ‘vroegtijdige waarschuwing’ genoemd en is sinds eind juni 2022 van kracht. Tijdens dit eerste niveau zullen gasbedrijven dagelijks duidelijk in kaart moeten brengen wat hun gasleveringen en gasvoorraden zijn. Daarnaast moeten ze deze gedetailleerde informatie aanleveren. Door deze informatie kan de overheid de aardgasmarkt effectiever in kaart brengen. De grip van de overheid neemt dus doormiddel van het Bescherm- en Herstelplan Gas toe op de energiemarkt. De overheid zou met de informatie vanuit de aardgasmarkt ook sneller kunnen inspringen en maatregelen door kunnen voeren wanneer een volgend niveau van de een mogelijke crisis ontstaat. Er wordt bovendien meer nadruk gelegd op het reduceren van het aardgasverbruik in Nederland. Grootverbruikers van aardgas zullen financieel worden ondersteund om minder aardgas te verbruiken. Daarvoor kunnen deze verbruikers plannen indienen. In eerste instantie zullen consumenten nog weinig merken van de maatregelen vanuit de overheid in het eerste niveau van het Bescherm- en Herstelplan Gas.