Klimaatschade door luchtvaart zal zonder maatregelen vanaf 2019 tot 2050 verdubbelen

De impact van die de Nederlandse luchtvaart heeft op het klimaat zal de komende dertig jaar verdubbelen tenzij er extra maatregelen en beleid worden doorgevoerd. Dit heeft de organisatie Natuur & Milieu dinsdag 2 april 2019 aangegeven. Volgens de milieuorganisatie komt uit onderzoeken naar voren dat de schade van luchtvaartbedrijven zal toenemen als er geen aanvullend beleid zal worden gevormd. Door de milieuorganisatie wordt verwezen naar twee onderzoeken die CE Delft en Royal HaskoningDHV hebben uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu.

Volgens het rapport dat is opgesteld door Royal HaskoningDHV zijn er maar weinig mogelijkheden voor luchtvaartsector om de emissie van broeikasgassen te verlagen. Daarnaast komt uit het onderzoek van CE Delft naar voren dat het aantal passagiers bij gelijk beleid van 76 miljoen in 2017 naar 165 miljoen in 2050 zal toenemen. Volgens de onderzoeken zal door deze twee factoren de CO2-emissie in de luchtvaartsector gaan stijgen van 12 megaton in 2017 naar 23 megaton in 2050. Hierbij zijn ze uitgegaan van een efficiëntiewinst van 0,7 procent per jaar.