Toenemende klimaatschade aan auto’s en woningen vraagt om oplossingen vanaf 2017

De komende jaren zal er steeds vaker sprake zijn van extreem weer. In verschillende landen is dit al merkbaar door zware overstromingen en vernietigende orkanen. Ook in Nederland zal het extreme weer toenemen door de klimaatverandering. Men kan daarbij denken aan extreme regenval en hevige hagelbuien. Deze weersomstandigheden zullen voor schade en overlast zorgen aan woningen en bedrijven. Dit komt naar voren uit een rapport dat opgesteld is door het Verbond van Verzekeraars. Ook aan auto’s en tuinbouwkassen zal de schade toenemen door het extreme weer.

In totaal heeft het Verbond van Verzekeraars met het KNMI veertien klimaatscenario’s met nieuwe gegevens opgesteld. Daarbij is ook uitgerekend wat voor ieder klimaatscenario de verwachte schade is. De klimaatscenario’s zijn er in verschillende gradaties. In het meest extreme scenario zal het bedrag voor auto-, opstal- en inboedelverzekeringen toenemen met ruim een kwart miljard euro per jaar.

Dit is een fors bedrag en ook wanneer de scenario’s meevallen zal het bedrag aan schade aanzienlijk toenemen. Daarom geven belangenorganisaties waaronder verzekeraars aan dat een nieuw kabinet er voor moet zorgen dat de klimaatrisico’s beheersbaar blijven. In juli 2016 waren er in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg door de extreme hagelbuien en hoosbuien bijna 100.000 schademeldingen. Dit is de grootste natuurschade die tot nog toe is geregistreerd aldus het verbond van verzekeraars. Toen werd in totaal een bedrag van zo’n 500 miljoen euro uitgekeerd voor schade. Dit betrof schade aan woningen, auto’s en agrarische bedrijven.