Overheid wil investeringen in kunstmatige intelligentie verdubbelen vanaf 2019

Artificial intelligence afgekort met AI krijgt een steeds belangrijkere positie in de technologie. Om die reden willen bedrijven dat de overheid meer gaat investeren op dit gebied. Artificial intelligence wordt ook wel kunstmatige intelligentie genoemd en wordt onder andere in robots maar ook in voertuigen toegepast. Vanwege de brede toepassing en de nadruk op automatisering van systemen, processen en voertuigen neemt AI een belangrijke positie in op de markt. Daarom heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 8 oktober 2019 plannen gepresenteerd aan de Kamer waarmee de toepassing van AI verder doorgevoerd kan worden in de technische sector in Nederland. Zowel de overheid als bedrijven moeten hun investeringen in AI gaan verdubbelen als het aan het kabinet ligt.

Het kabinet investeert in 2019 al 64 miljoen in kunstmatige intelligentie. Dit bedrag zal volgens de plannen van Keijzer vanaf 2019 worden verdubbeld. Op die manier zal Nederland concurrerend blijven met andere landen op het gebied van AI aldus Keijzer. Volgens haar zorgt kunstmatige intelligentie er in 2019 al voor dat de wereld aangrijpend is veranderd. Volgens haar moet men er voor zorgen dat we niet geleefd worden door kunstmatige intelligentie maar dat we kunstmatige intelligentie voor ons moeten laten werken. Nederland moet op dit gebied de innovatieve koploper blijven volgens Keijzer en daarvoor zijn investeringen nodig. Het bedrag dat het kabinet investeert is vooral bedoelt om de kennis van kunstmatige intelligentie te vergroten in Nederland. Ambtenaren zouden volgens de staatssecretaris cursussen moeten volgen AI. Verder zouden de ambtenaren moeten bekijken hoe AI kan ingevoerd worden binnen de overheid. Daarnaast zou AI ook op grotere schaal moeten worden toegepast bij ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen. Ook defensie zou baat hebben bij AI in militaire technologie.