Kerken in actie voor verduurzaming met GroeneKerkenactie

In Nederland zijn niet alleen bedrijven aan het verduurzamen, ook stichtingen en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor verduurzaming en een CO2 neutrale energiewinning. In week 32 heeft de tweehonderdste religieuze gemeenschap een groen label gekregen. Kerken en andere geloofsgemeenschappen gaan creatief met verduurzaming om. Hierbij kun je denken aan zonnepanelen die in de vorm van een kruis zijn aangebracht op de daken van kerken. Ook heeft men Madonna gemaakt van plastic afval bij een Katholieke geloofsgemeenschap.

GroeneKerkenactie
De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear en bestaat voornamelijk uit kerken maar ook moskeeën zijn aangesloten bij dit initiatief dat gericht is op verduurzaming. Deze organisaties geven ook het groene label af. Bovendien geeft men vanuit de GroeneKerkenactie ook adviezen over verduurzaming van kerkgebouwen en andere religieuze gebouwen. Deze adviezen gaan over duurzame energievoorzieningen zoals zonnepanelen maar ook over isolatie en duurzaam investeren. Ook over ledverlichting en speciale verf die de warmte beter vasthoudt worden adviezen gegeven. Er wordt ook informatie gegeven over het planten van speciale groene, natuurlijke dakbedekking in de vorm van sedumdaken en biodiversiteit.

Van de 200 groene geloofsgemeenschappen zijn er twaalf groene moskeeën in Nederland. Gemiddeld komt er iedere week weer een nieuwe geloofsgemeenschap die zich aansluit bij de GroeneKerkenactie. Dit werd bekend gemaakt door een landelijk platform voor religieuze instellingen.

Religie en verduurzaming
In de meeste religies leert men dat de aarde en de daarin en daarop aanwezig (energie)bonnen en grondstoffen geschonken zijn door een hogere macht. Gelovigen wordt opgedragen om op een ethisch verantwoorde wijze met elkaar en de aarde om te gaan. Omdat dit de kern vormt van de meeste religies is het niet verwonderlijk dat verduurzaming, circulaire economie en CO2 neutraal begrippen zijn waar veel religies zich mee bezig houden.

Verduurzaming is technisch en financieel mogelijk en kan een uiting vormen van de manier waarop je met de aarde omgaat en het milieu. Rentmeesterschap en verantwoorde levensstijl zijn belangrijk voor de huidige generaties maar ook voor de generaties die volgen. Door verduurzaming kun je uiting geven waar je voor staat en wat je door wilt geven.