Jongeren tot 35 melden zich in 2023 vaker ziek om psychische redenen

Jongeren tot 35 jaar blijken zich de afgelopen tijd vaker ziek te melden met psychische klachten. Dit is gisteren naar voren gekomen uit de verzuimcijfers die verzekeraar NN bekend heeft gemaakt. Volgens de verzekeraar hebben jongeren die zich om psychische redenen ziekmelden te maken met verschillende vormen van psychische problemen. Hierbij kun je denken aan angsten, depressies maar ook aan overspannenheid. Ook het aantal jongeren met een burn-out is de laatste tijd toegenomen. Dit vormt natuurlijk in de eerste plaats een groot probleem voor de jongeren zelf. Een groot aantal jongeren raakt op een bepaalde manier psychisch overbelast. Ze raken als het ware uitgeput. Dit is niet alleen in Nederland merkbaar maar ook in landen zoals Amerika.

Psychische druk en burn-out verschijnselen

In Amerika, Australië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Groot-Brittannië heeft ongeveer 40 procent van de werkenden aangegeven dat ze burn-outverschijnselen hebben, Dat is bijna de helft van alle werkenden. Onder de groep werknemers tot dertig jaar nadert het percentage zo goed als de helft. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek dat werd gehouden onder 10.000 werkenden. De reden waarom jongeren en andere werknemers vaker last krijgen van psychische problemen kan in de praktijk verschillen. Dat maakt het lastig om echt één oorzaak aan te wijzen. Wel valt het op dat steeds meer mensen stress of een bepaalde druk ervaren. Daarnaast zijn er ook veel onzekerheden in de wereld of beter gezegd er wordt meer onzekerheid ervaren. In het verleden was de arbeidsmarkt statischer en was er sprake van minder keuzemogelijkheden dan tegenwoordig.

De wereld is aan het veranderen

Daarnaast was de informatiestroom toen ook beperkter. Inmiddels worden werknemers maar ook studenten overspoeld met vragen en keuzemogelijkheden. Op de telefoon maar ook via andere communicatiemiddelen stroomt de informatie binnen. Daarnaast verandert de wereld ook sterk waardoor mensen ook flexibel ingesteld moeten zijn en een grote mate van aanpassingsbereidheid moeten hebben. Iedereen moet maar op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging of nieuw geluk. Als men daarvoor lijkt te kiezen valt vaak op dat de nieuwe stap in de loopbaan ook een keerzijde kan hebben. Zo jagen veel mensen naar nieuwe ervaringen en ontvangen dan soms ook nieuwe teleurstellingen. Wanneer kom je op de plek aan waar je wilt wezen?

Jezelf overvragen

Heb je vanuit school niet te hoge verwachtingen gekregen over wat je later allemaal kunt worden? En wanneer ben je dan tevreden? Moet iedereen zzp’er worden, leidinggevende of directeur? Influencers op sociale media geven vaak een zo succesvol mogelijk beeld. Jongeren gebruiken deze influencers vaak als voorbeeld maar het is de vraag of dat realistisch is. Het is bekend dat mensen die niet tevreden zijn en voortdurend druk ervaren om meer te bereiken zichzelf kunnen overvragen. Vooral als mensen onzeker zijn en prestaties alleen maar zien als middel om zichzelf neer te zetten in de maatschappij kan de situatie heel vervelend worden wanneer men het gevoel heeft tekort te komen. In een consumptiemaatschappij lijkt er veel mogelijk maar achter elke mogelijkheid zit vaak wel een voorwaarde. Men moet namelijk ook investeren, tijd, geld en fysieke en mentale inspanning. Aan al deze voorwaarden en investeringen zit natuurlijk een grens en als deze wordt overschreden kan men in de problemen raken. Wellicht goed dat men ook op een bescheiden en realistische manier kijkt naar de mogelijkheden die men heeft.