Jongeren kopen steeds later een koopwoning in 2019

Een koopwoning aanschaffen is voor veel jongeren in 2019 niet of nauwelijks mogelijk. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op vrijdag 30 augustus 2019 in een rapport weergegeven wat de perspectieven zijn van jongeren in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar op zowel de arbeidsmarkt, woningmarkt en maatschappij. Daaruit komt naar voren dat veel mensen in deze leeftijdscategorie belangrijke ‘mijlpalen’ in hun leven noodgedwongen moeten uitstellen.

Een voorbeeld is het aanschaffen van een koopwoning. Veel jongeren kunnen niet of nauwelijks een koopwoning aanschaffen in 2019. De prijs van koopwoningen ligt te hoog. Ook wordt er meer eigen geld verlangd van woningkopers en is een vast contact vaak een belangrijke basis voor een hypotheek. Als veel eigen geld niet aanwezig is en als de woningzoeker op flexbasis werkt is de kans op een hypotheek voor een koopwoning vrij klein zeker met de huidige woningprijzen.

Daardoor wonen veel jongeren langer in een huurwoning met vaak een hoge huurprijs. Door de hoge huurprijs is het sparen van een eigen vermogen voor de aanschaf van een koopwoning vaak niet mogelijk. Om die reden komen jongeren steeds meer klem te zitten. Bovendien zorgt een studieschuld er vaak ook voor dat de financiële uitgangspositie op de woningmarkt vaak slecht is. De lage hypotheekrente brengt aan deze ontwikkeling weinig verandering. Doordat jongeren niet goed woningen kunnen aanschaffen komt de doorstroming op de woningmarkt tot stilstand en worden op de duur ook minder duurdere woningen verkocht in Nederland.