Installatiemonteurs gevraagd halverwege december 2019

De vraag naar installatiemonteurs neemt toe halverwege december 2019. Ieder jaar is er in de winterperiode een grote behoefte aan ervaren installatiemonteurs die service en onderhoud kunnen uitvoeren aan verwarmingsinstallaties en bijbehorende cv-ketels. Ook in 2019 is dit het geval. De decembermaand is echter nog niet heel koud geweest. Dat biedt echter geen garanties voor 2020. Dat jaar zou wel eens heel koud kunnen beginnen.

Mensen worden dan afhankelijker van hun verwarmingsinstallaties en het wordt dan ook duidelijk hoe goed deze installaties functioneren bij een grote warmtevraag. Installatiemonteurs kunnen de verwarmingssystemen testen en onderhoud uitvoeren. Als de verwarming het niet goed doet is een ervaren installatiemonteur goud waard. Daarom worden installatiemonteurs tegen het einde van 2019 in veel installatiebedrijven ingezet op onderhoud- en serviceklussen. De werkdruk neemt op dit gebied toe terwijl de bouwsector ook nog staat te springen om ervaren installatiemonteurs. Op die manier ontstaat een dubbele werkdruk in deze sector. Dat blijkt duidelijk uit de grote hoeveelheid vacatures die bij installatiebedrijven open staan maar ook door technische uitzendbureaus worden gedeeld.