Inspectie SZW voert extra controles uit in distributiecentra in 2020 vanwege heftruckongevallen

De komende maanden zal de Inspectie SZW extra controles uitvoeren met betrekking tot de veiligheid in distributiecentra. In deze bedrijven is een verhoogd risico op bedrijfsongevallen. Bij deze ongevallen zouden met name heftrucks en pallettrucks betrokken zijn. Dit bericht werd woensdag 4 maart 2020 bekend gemaakt.

De afgelopen jaren is er sprake van een stijging in het aantal bedrijfsongevallen in distributiecentra in Nederland. Niet alleen het aantal bedrijfsongevallen neemt toe ook de ernst van deze ongevallen neemt toe. In distributiecentra worden pallets en pakketten ontvangen, gerangschikt en klaargezet voor transport. Daarbij worden verschillende transportmiddelen gebruikt waaronder heftrucks maar ook elektrische pallettrucks en pompkarren. Deze transportmiddelen worden bestuurd door werknemers die daarvoor over voldoende ervaring moeten beschikken. Bij een gebrek aan ervaring of het werken onder grote druk kunnen ongelukken ontstaan. Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van ongelukken zoals ondeugdelijk materieel of te veel mensen op een bepaalde werkplek. De inspectie SZW gaat uitzoeken wat precies de oorzaken zijn van de grote hoeveelheid ongelukken op de werkvloer van distributiecentra.

Bij de ongevallen zijn volgen de inspectie met name uitzendkrachten betrokken. Deze werknemers zouden vaak worden aangereden worden door heftrucks, elektrische pallettrucks of andere transportmiddelen. Volgens een eerste voorzichtige conclusie zijn veel ongevallen ontstaan door onachtzaamheid of het niet opvolgen van veiligheidsinstructies. Dit behoeft echter nader onderzoek. Om die reden gaat de inspectie verschillende Nederlandse distributiecentra controleren. Daarbij wordt de veiligheid van de werkplaats beoordeeld. Daarnaast zal de Inspectie SZW ook controleren of de bedrijven zich houden aan de regels. De arbeidstijdenwet komt daarbij ook aan de orde. Aan het einde van 2020 zullen de controles pas worden afgerond.