FNV Bouw voert in week 27 (2015) extra controle uit op arbeidsomstandigheden

Deze week wordt door verschillende weermannen en vrouwen gewaarschuwd voor hoge temperaturen. Dit is goed nieuws voor de mensen die vakantie hebben in Nederland. De hoge temperaturen zijn echter niet voor iedereen goed nieuws. Ouderen en kleine kinderen moeten extra goed worden beschermd tegen de gevolgen van hitte en zonlicht. Ook mensen met ademhalingsproblemen kunnen het moeilijk krijgen. Deze risicogroepen zijn echter bekend en over het algemeen weten deze mensen goed hoe ze zich tegen de hitte moeten beschermen. Een groep die echter vaak vergeten wordt zijn werknemers die in de buitenlucht werken.

De FNV wil tijdens de verwachte hitte extra letten op werknemers die in de buitenlucht hun werkzaamheden uitvoeren. Daarbij gaat de bond langs bouwplaatsen in Nederland. Als er sprake is van risico’s zal de FNV de aannemers daar op aanspreken en pleiten voor gepaste werkomstandigheden. Dit maakte een woordvoerder van het FNV bekend.

Naast de controles worden ook werknemers gewaarschuwd voor de risico’s die verbonden zijn aan het werken in hitte. Daarbij worden ook adviezen gegeven over de manier waarop ze zich kunnen beschermen tegen de nadelige effecten van de hitte. Het belangrijkste is daarbij dat men niet voortdurend in de felle zon moet werken. Als de zon hoog staat zullen werknemers vooral in de schaduw moeten werken.

Verder is uiteraard voldoende drinken belangrijk. De huid moet ingesmeerd worden met een beschermfactor tegen het schadelijke UV licht om verbanding te voorkomen. Het is nog beter om de huid en het hoofd te bedekken maar dat is niet altijd mogelijk in verband met de werkzaamheden. Daarom moeten werknemers in overleg met collega’s en hun leidinggevenden bekijken wat de beste oplossing is om de hittegolf goed door te komen

Reactie van Technisch Werken
Arbeidsomstandigheden zijn enorm belangrijk voor het welzijn van werknemers. De temperatuur maar ook UV-licht zijn daarbij belangrijke factoren. De werknemers moeten hier voldoende tegen beschermd worden. het komt echter regelmatig voor dat werknemers de gevaren onvoldoende onder ogen zien. Insmeren met zonnebrand word gezien als iets wat vervelend is en alleen maar tijd kost. Toch is het verbrand raken van de huid door UV-licht niet zonder risico’s. een ernstig verbrande huid is zeer onprettig en verhoogd de kans op huidkanker. Ook werken in extreme hitte zonder voldoende vocht te dringen kan er voor zorgen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Men kan last krijgen van ernstige hoofdpijn en duizelingen. Daarom is het goed dat de werknemers worden beschermd en dat de FNV daarin een belangrijke rol in wil nemen.