ING kiest bewust voor investering aardgas en niet voor kolencentrales

De ING kwam in het onderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer naar voren als een bank die de grootste financier is in schaliegas en plastic. Daardoor ontstaat het beeld dat de ING bank niet maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dit beeld wordt echter door de bank bijgesteld in een reactie aan de NOS. Hierin liet de bank weten dat de keuze voor investeringen in aardgas en dus ook schaliegas bewust is gemaakt. “De ING financiert geen kolencentrales meer. Gasopwekking speelt een belangrijke rol in de energietransitie, omdat het de Verenigde Staten bijvoorbeeld in staat stelt om kolencentrales te sluiten” staat in de verklaring van de ING.

Elektriciteitscentrales die op aardgas draaien zijn minder milieubelastend dan kolencentrales. Het verschil zit onder andere in de CO2 uitstoot. Bij het verstoken van aardgas komt namelijk minder CO2 vrij dan bij het verstoken van steenkool en bruinkool. Toch blijft aardgas een fossiele brandstof. In veel gedeelten van de wereld is het echter nog niet mogelijk om de volledige omschakeling te maken naar duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. Daar moet de energietransitie nog een tussenstap maken doormiddel van aardgas. Ook in Nederland is het aardgasvraagstuk actueel. Hier probeert men waterstof als vervanger voor aardgas te benutten. Voor het maken van waterstof kan men echter ook aardgas gebruiken wat nauwelijks een verbetering is op het gebied van CO2 emissie. Een andere oplossing is het maken van waterstof doormiddel van elektrolyseren van zuiver water. Dat kost echter weer enorm veel elektrische energie. Kortom aardgas is op dit moment nog niet goed vervangbaar.