ING: bij niet verduurzamen van woning stijgen energiekosten 13 procent tot 2030

De komende jaren gaan de energielasten steeds verder omhoog. Dit zullen vooral woningeigenaren gaan merken die hun woning niet verduurzamen. Een eigenaar van een woning die niet verduurzaamd is gaat de komende jaren aanzienlijk meer maandelijkse lasten krijgen op het gebied van gas en in mindere mate op het gebied van elektra. Tussen 2019 en 2030 zullen de energiekosten met 13 procent stijgen voor niet-verduurzaamde woningen verwachten economen van ING. Er zijn ook maatregelen die op dit moment al geld opleveren.

Hierbij kun je denken aan een goede isolatie van de woning maar ook aan zonnepanelen waarmee elektrische energie wordt opgewekt. De energieprijzen zullen de komende tijd gaan stijgen. Ongeveer zeven procent van deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere marktprijzen en zes procentpunten zullen ontstaan door veranderingen in de energiebelastingen. Met name huishoudens in een vrijstaande woning worden geraakt door de prijsstijging. Voor aardgasgestookte vrijstaande woningen zullen de energielasten 500 euro per jaar gaan toenemen.