Inflatie in Nederland in januari op basis van voorlopige cijfers: 7,6 procent

De inflatie in Nederland is in januari 2022 aanzienlijk gestegen in vergelijking tot dezelfde maand in 2021. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 2 februari 2022. Voor de berekening van het inflatiecijfer heeft het CBS gebruik gemaakt van de Europees geharmoniseerde methode. Uit deze berekening komt een inflatiepercentage van 7,6 procent naar voren voor de periode januari 2022. Het is nog een voorlopig inflatiepercentage. Het cijfer loopt vooruit op de bekendmaking van de inflatie in de eurozone door het Europese statistiekbureau Eurostat.

Wel is duidelijk dat de inflatie in Nederland aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van de sterke economische groei die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Nadat de coronacrisis haar intrede deed in Europa en ook in Nederland hebben veel bedrijven het moeilijk gekregen. Inmiddels is het economische klimaat helemaal omgeslagen. De prijzen stijgen omdat er een tekort is aan grondstoffen. Door dit tekort wordt het produceren van veel producten duurder en bovendien stijgen ook de transportkosten. Voor consumenten betekent dit een krimp in de koopkracht want de lonen zijn niet zo sterk gestegen als de inflatie. De hogere voedingsprijzen en energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie verder blijft toenemen. Omdat veel mensen hier niet op kunnen bezuinigen hebben ze geen keuze, ze moeten de hogere prijzen wel betalen anders kunnen ze niet in hun basisbehoeften voorzien.