Inflatie in Nederland naar 6,4 procent gestegen in december 2021

De inflatie in Nederland is in de maand december van 2021 doorgestegen naar 6,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit is vrijdag 7 januari 2022 naar voren gekomen uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maand november kwam het inflatiepercentage nog uit op 5,9 procent. De hoogte van de inflatie is dus opnieuw naar boven toe bijgesteld. Als men kijkt naar het hele eurogebied dan is de inflatie iets gedaald in de maand november. De daling in de inflatie zorgde er voor dat de inflatie in de eurozone op 5 procent uitkwam.

De prijzen zijn in Nederland al geruime tijd aan het stijgen. Ook in andere landen is deze ontwikkeling merkbaar. De economie is aan het herstellen van de coronacrisis en de coronamaatregelen die zijn genomen. Toch verloopt dit herstel niet overal even voorspoedig. Er zijn verschillende sectoren die te maken hebben met grote tekorten aan materialen en onderdelen. Dat zorgt er voor dat productieprocessen in de knel komen. Als productieprocessen al wel op gang zijn gekomen lukt het niet altijd om bijvoorbeeld, computers, auto’s en andere producten af te bouwen wegens bijvoorbeeld het tekort aan computerchips. Dat maakt een economisch herstel niet succesvol.

Verschillende bedrijven hebben door de lockdownmaatregelen een andere bedrijfsvoering ingevoerd. Zo zijn er meer webwinkels gestart en hebben veel bedrijven hun dienstverlening gedigitaliseerd. Dat zorgt er voor dat een gedeelte van de handel zich heeft verplaatst naar internet. De prijzen blijven stijgen. Ook in de energie gaan de prijzen steeds verder omhoog. Hierbij kun je denken aan de prijzen voor aardgas en elektrische stroom.