Investeringen in aardgas- en kerncentrales krijgen onder voorwaarden tijdelijk groen EU label vanaf 2022

Energielabels zijn voor Europa altijd al een interessant middel geweest in de politiek. Nu de EU wil overstappen van sterk vervuilende energiedragers zoals steenkool naar duurzamere bronnen moeten ook tijdelijke tussenstappen als groen kunnen worden bestempeld volgens de Europese commissie. Om die reden worden aardgascentrales en kerncentrales tijdelijk als “groene investeringen” beschouwd. Dit bericht werd woensdag 2 februari 2022 bekend gemaakt door de Europese Commissie. Op woensdag werd door deze commissie de nieuwe toevoeging gepresenteerd van de zogenaamde taxonomie. Deze taxonomie is een richtlijn die bepaald of bepaalde investeringen juist wel of juist niet als duurzaam wordt beschouwd. Het overzicht moet duidelijkheid bieden voor investeerders die van plan zijn om hun geld groen te beleggen.

Niet elke aardgascentrale kan als groen worden bestempeld. Daarvoor moeten ze volgens de Europese commissie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten de aardgascentrales voorzien zijn van de nieuwste technologieën waarmee ze de emissie van CO2 kunnen beperken. Verder moeten de aardgascentrales in gebruik worden genomen ter vervanging van kolencentrales. Ook het gebruik van kernenergie moet voldoen aan een hele serie veiligheids- en milieueisen. De toevoeging van aardgascentrales en kerncentrales tot de groene energiebronnen is tijdelijk volgens de Europese Commissie. Toch is tijdelijk wel een erg lang begrip. Zo vervalt in 2035 het groene stempel voor gas. Daarnaast vervalt het groene label voor kernenergie in 2045. Dat is pas tientallen jaren later. Volgens de Europese commissie zijn kernenergie en aardgas geen hernieuwbare energiebronnen. Dat betekent dat deze bronnen zeker niet groen zijn. Wel zijn de groene labels nodig om de klimaatdoelen te behalen. Zo worden groene labels weer gebruikt in een politiek spel om doelstellingen te behalen.