Inflatie eurozone nog lang niet op 2 procent in 2019

De ECB heeft voor de eurozone een inflatiepercentage van 2 procent vastgesteld als doelstelling. Deze doelstelling blijkt echter buiten het bereik van de ECB te liggen. De afgelopen jaren ging het beter met de economie in Europa waardoor ook meer geld werd uitgegeven door zowel consumenten als bedrijven. Het gevolg was dat ook de inflatie iets omhoog ging. In 2019 blijkt echter de inflatie weer verder af te nemen. De inflatie gaat eerder richting de 1 procent dan richting de 2 procent die geraamd is. Dat zorgt er voor dat de ECB gaat nadenken over nieuwe maatregelen om de economie en de inflatie in de eurozone te bevorderen.

De vraag is echter of de ECB wel voldoende mogelijkheden heeft om de inflatie te laten toenemen. De afgelopen jaren werd de rente al verlaagd waardoor geld lenen voor zowel banken als bedrijven en consumenten goedkoper is geworden. Dit had in eerste instantie een positief effect op de uitgaven en dus de economie. Toch heeft dit effect niet heel lang geduurd. Inmiddels is het consumentenvertrouwen afgenomen terwijl de rente nog steeds laag staat. Dat is een bijzondere situatie. Door de lage rente is de koopkracht van de meeste consumenten omhoog gegaan.

Toch is dit niet het hele verhaal. Door de lage rente kan men meer geld lenen voor een woning. De hypotheeksom van veel woningkopers kon omhoog en ging omhoog. Net als tijdens de vorige huizencrisis heeft ook 2019 te maken gehad met forse prijsstijgingen. Deze waren ook het gevolg van een schaarste in het aanbod aan woningen. In sommige gebieden zoals Amsterdam werd zelfs met regelmaat meer geboden dan de vraagprijs van de woning die toch ook al hoog laag. Inmiddels hebben een aantal mensen die echt voldoende vermogen en mogelijkheden hadden al een woning kunnen kopen.

De overige groep mensen die actief is op de woningmarkt wordt voorzichtiger. De woningprijzen stabiliseren. Men weet niet wat de economie gaat brengen de komende tijd. De Brexit en de handelsoorlogen die wereldwijd voor de nodige stress zorgen op de financiële markten zorgen er voor dat ook consumenten hun grote aankopen uitstellen. Dat zorgt er voor dat er minder geld wordt uitgegeven. De ECB kan de rente nog wel verder gaan verlagen maar zal daarmee het gevoel onder consumenten niet of nauwelijks kunnen wijzigen. De kans is zelfs aanwezig dat verdere maatregelen vanuit de ECB er voor zorgen dat het consumentenvertrouwen en ondernemersvertrouwen nog verder afneemt. Immers, als er maatregelen nodig zijn dan zal er ook wel wat mis zijn?