In 2021 werden 2281 nieuwe robots in gebruik genomen in Nederland

In Nederland worden steeds meer robots ingezet. De robots worden met name toegepast om werkzaamheden over te nemen van werknemers die werkzaam zijn in de industrie, schoonmaak maar ook horeca. Robots kunnen een oplossing bieden voor repeterend werk, gevaarlijk werk of zwaar werk. De toepassingsmogelijkheid van robots is breed. Dat maakt dat de overheid interesse heeft in de toepassing van robots in Nederland. Vooral nu er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen bedrijven minder produceren en dat is weer slecht voor de economische groei. Robotisering van bepaalde werkzaamheden kan dan een oplossing zijn. In een Kamerbrief is aangegeven dat Nederland hetzelfde werk met minder mensen moet kunnen doen.

De afgelopen jaren zijn er meer robots geplaatst in Nederland. Zo werden in het jaar 2021 in totaal 2281 nieuwe robots geïnstalleerd in Nederland. Dit komt naar voren uit nieuwe cijfers van de International Federation of Robotics (IFR). De IFR is een belangenorganisatie die de resultaten van onderzoek naar robotisering publiceert. In 2021 zijn in totaal 530 meer robots geplaatst ten opzichte van 2020. Dat wordt door Thijs Geijer een sectoreconoom bij ING beschouwd als een serieuze groei. Daarvoor is de krappe arbeidsmarkt een belangrijke drijfveer. Hoewel Nederland wel meer investeert in robots loopt Nederland nog wel achter op het gebied van robotisering ten opzichte van Azië. Nederland investeert vooral meer in industriële robots, die op een vaste plek staan en met regelmaat dezelfde werkzaamheden uitvoeren.