Dertig procent werkgevers geeft personeel in 2022 koopkrachtcompensatie

Ongeveer een op de drie werkgevers verstrekt aan werknemers een financieel steuntje in de rug ter compensatie van de koopkrachtproblemen. Een hoop werknemers hebben te maken met oplopende kosten vanwege de inflatie. De prijzen van boodschappen zijn omhoog gegaan maar ook brandstof en energie zijn duurder geworden. Voor werknemers wordt het daarom lastiger om rond te komen. Bovendien is lenen ook nog duurder geworden vanwege oplopende rente.

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten zijn hogere salarissen overeengekomen tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast kunnen mensen die in loondienst zijn ook steeds vaker een compensatie tegemoet zien van de werkgever. Dit zijn tegemoetkomingen die betaald worden boven op het salaris. Bedrijven hebben echter zelf ook last van stijgende energieprijzen en hogere prijzen voor grondstoffen. Ondanks dat betalen werkgevers de tegemoetkoming aan werknemers volgens werkgeversvereniging AWVN. Volgens werkgevers in Nederland zou ongeveer een kwart van de werknemers in Nederland te maken met financiële problemen ten gevolge van de kostencrisis.