In 2017 werden 9.400 Poolse uitkeringsfraudeurs bijgestaan door 150 malafide tussenpersonen

In Nederland zijn volgens 150 tussenpersonen actief die op malafide wijze uitkeringstrekkers bijstaan aldus een onderzoek van Nieuwsuur. Deze organisaties zouden onder andere Poolse arbeidsmigranten ondersteunen bij het onrechtmatig verkrijgen van WW-uitkeringen als ze na hun werk in Nederland vertrekken naar Polen.

Arbeidsmigranten en WW-uitkering
In Nederland hebben arbeidsmigranten recht op een WW-uitkering als ze aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten ze solliciteren naar een baan in Nederland en moeten ze gedurende de WW-uitkeringsperiode ook in Nederland verblijven. Het is dus niet toegestaan dat iemand met een WW-uitkering naar het buitenland vertrekt voor een vakantie of om daar weer te gaan wonen. Vertrekken naar het buitenland of land van herkomst is wel toegestaan voor de arbeidsmigrant maar dan vervalt zijn of haar WW-uitkering.

Malafide tussenpersonen
De malafide tussenpersonen wekken echter de schijn dat de Poolse arbeidsmigrant in Nederland verblijft door het verstrekken van valse adressen en het uitvoeren van fictieve sollicitaties. Ook onderscheppen de malafide bedrijven de post van uitkeringsinstantie UWV via een nepadres. Door dit te doen worden brieven van het UWV beantwoord door een malafide tussenpersoon die namens de Poolse arbeidsmigrant brieven ondertekent en zo een bewijs levert dat de desbetreffende ontvanger van de uitkering in Nederland verblijft.

Overheid reageert nauwelijks
In Nederland zouden volgens het tv-programma Nieuwsuur in totaal 150 tussenpersonen actief zijn. Deze personen en organisaties zouden in 2017 in totaal ongeveer 9.400 uitkeringstrekkers hebben ondersteund met frauduleuze praktijken. Het UWV zou sinds 2012 al van deze vorm van fraude weten. Ondanks dat heeft het UWV nauwelijks maatregelen getroffen om deze praktijken tegen te gaan en te bestraffen. Sinds 2016 zou het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte zijn geweest van deze praktijken maar zou dit ministerie verzuimd hebben de Tweede Kamer te informeren.