Hypotheekrente stijgt iets minder snel eind mei 2022

Het lijkt er op dat de hypotheekrente tijdelijk minder snel aan het stijgen is. In de eerste vier maanden van 2022 was er nog sprake van een behoorlijke stijging die uitkwam op 2 procentpunten. Daarnaast was er voor sommige rentepercentages zelfs sprake van een verdubbeling. Het tempo waarmee de hypotheekrente aan het stijgen is lijkt in mei echter af te nemen. Er wordt door hypotheekadviseur De Hypotheker zelfs over een afvlakking gesproken. Dat is in eerste instantie een geruststelling voor mensen die nog een huis willen kopen deze maanden. Desondanks ligt er wel een stijging van de hypotheekrente in het verschiet.

Zeker nu de ECB concreet heeft aangegeven dat ze de rente wil gaan verhogen komende zomer. Dat heeft direct tot gevolg dat de hypotheekrente en de rente op andere leningen ook omhoog zal gaan. Laten we duidelijk zijn. De hypotheekrente is ook op dit moment niet aan het dalen. De stijging is alleen wat minder sterk dan in de eerste periode van 2022. Dat is in feite het enige dat geconstateerd is. De stijging van de rente kan de komende tijd ook weer gaan toenemen. Daarom is het belangrijk om de economische ontwikkelingen en met name de besluitvorming van de ECB te volgen.