Overheid geeft energiebedrijven subsidie voor opslag aardgas in 2022

Nederlandse energiebedrijven hebben de mogelijkheid gekregen van de overheid om subsidie aan te vragen om aardgas op te slaan. Voor deze gasopslag zou het Bergermeer gebruikt kunnen worden. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aangegeven dat deze mogelijkheid geboden kan worden. Een Europese richtlijn verplicht Europese landen om gemiddeld 80 procent gas van de capaciteit van de gasopslag benut te hebben. Voor deze regeling heeft Europa inmiddels 406 miljoen euro uitgetrokken. Dat moet er voor zorgen dat landen in Europa meer aardgas gaan opslaan. Dit is belangrijk omdat door veel aardgasopslag er minder aardgas nodig is vanuit het buitenland. Vooral nu de spanningen tussen Rusland en het Westen verder oplopen is het belangrijk dat Europese landen niet afhankelijk zijn van aardgas uit Rusland.

Op dit moment is het opslaan van aardgas echter niet heel interessant. Dat komt omdat de aardgas prijs heel hoog is. Het is niet verstandig om grote hoeveelheden aardgas in te kopen als de prijs hoog is. De kans is namelijk groot dat de prijs van aardgas in de toekomst omlaag gaat. Dan zou dat betekenen dat er verlies wordt geleden op de verkoop van aardgas. De overheid heeft nu bepaald dat er een regeling gaat komen. Deze regeling moet er voor zorgen dat de Nederlandse regering de opslagkosten gaat betalen van aardgas. Daarnaast heeft de regeling ook bepaald dat het verschil in de huidige energieprijs en een toekomstig lagere prijs zal worden gecompenseerd. De bedrijven in de energiesector zullen echter zelf een bedrag moeten bepalen dat voldoende is om de opslagkosten te dekken. De overheid gaat dan samenwerken met bedrijven die de laagste opslagkosten voor aardgas in rekening brengen.