Hybride werken vanaf mei 2024

In Nederland is hybride werken nog steeds populair. Tijdens de coronacrisis moesten werknemers zoveel mogelijk thuis werken. Niet voor alle beroepen was dat mogelijk. In functies waarin thuiswerken wel mogelijk was werden afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers over de momenten waarop men thuis moest werken. Toen de coronacrisis ten einde raakte bleven veel bedrijven het thuiswerken in hun beleid handhaven. Dit gebeurde echter wel op minder grote schaal dan in de coronacrisis.

Meer vrijheid

Veel werknemers in Nederland waren echter wel gewend geraakt aan het thuiswerken. Er ontstond meer aandacht voor het zogenaamde hybride werken. Iemand die hybride werkt heeft als het ware twee of meer werkplekken. Daarvan is meestal 1 werkplek een thuiswerkplek. Hybride werken zorgen voor meer afwisseling en geeft werknemers ook meer vrijheid als ze zelf de mogelijkheden krijgen om hun agenda in te delen.

Extra voordeel

In veel vacatures wordt daarom hybride werken als mogelijkheid benoemd. Het is als het ware een extra voordeel dat bedrijven kunnen bieden in hun aanbod richting de sollicitant. Ook werkzoekenden kunnen op jobboards of in hun profiel invullen dat ze open staan voor hybride werken. Nu er in Nederland een groot tekort is aan personeel zal de aandacht voor de mogelijkheden voor hybride werken alleen maar toenemen. De komende tijd zal hybride werken in veel vacatures als mogelijkheid worden benoemd alleen is hybride werken niet in elke functie mogelijk. In functies waarbij hybride werken onmogelijk is zullen bedrijven er wellicht voor kiezen om hun werknemers op een andere manier meer vrijheid te bieden.