Verkoopprijzen kantoren in Nederland gedaald sinds 2023

De afgelopen tijd zijn de verkoopprijzen van kantoren gedaald in Nederland. Inmiddels is er sprake van vier kwartalen op een rij waarin de verkoopprijzen zijn gedaald. Sinds 2015 is er niet zo’n lange periode van daling geweest op het gebied van de prijzen van kantoorruimten in Nederland. Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel gebeurd in Nederland. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat mensen met kantoorberoepen thuis konden werken. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen geeft aan dat Nederlanders relatief veel thuiswerken.

Thuiswerken

Een onderzoek dat eerder werd uitgevoerd heeft aangetoond dat Nederlanders graag thuis willen werken. Dit onderzoek heeft in april en maart plaatsgevonden. Er kwam uit naar voren dat Nederlandse werknemers het prettig vinden om werk en privé met elkaar te combineren. Als je thuis werkt is de privéomgeving natuurlijk dichtbij. Het thuiswerken in Nederland is populairder dan in andere landen van Europa. Door het CBS wordt Nederland zelfs de kampioen genoemd op het gebied van thuiswerken.

Vraag naar kantoorruimte neemt af

Het grootste deel van de mensen die kantoorwerk heeft in Nederland werkt wel eens thuis. Tijdens de coronacrisis zijn veel woningen aangepast zodat thuiswerken mogelijk is. Zelfs op de woningmarkt wordt de mogelijkheid om thuis te werken beschouwd als een belangrijke factor in de verkoop. Ondertussen neemt de vraag naar kantoorruimte juist af. Dat is ook merkbaar in de terugloop in de behoefte aan nieuwe kantoorruimte. De verkoopprijzen van kantoren dalen.