Werknemers verwachten na coronacrisis structureel meer thuis te werken

Door de coronacrisis is het werken in Nederland op een aantal punten veranderd. Zo zijn werkplekken anders ingericht en is het ook mogelijk voor veel werknemers om thuis te werken. Gedurende de coronacrisis heeft de overheid bij herhaling opgeroepen om werknemers meer thuis te laten werken. Deze oproep was zowel aan werkgevers gericht als aan de werknemers zelf. Natuurlijk is het niet in elke sector mogelijk om geheel of gedeeltelijk thuis te werken. Bij veel kantoorberoepen behoort thuiswerken zeker tot de mogelijkheden.

Effect van thuiswerken

Het effect van thuiswerken op de verspreiding van het coronavirus kan niet heel duidelijk in kaart worden gebracht. Daarvoor zijn er eenvoudigweg te veel verschillende factoren die een besmetting kunnen veroorzaken. Het is echter wel een feit dat het voorkomen van contacten tussen mensen ook betekent dat het virus niet over kan gaan van mens tot mens. Daarom is het scheiden van personeel een verstandige maatregelen. Het thuiswerken is daarom een maatregel die waarschijnlijk structureel zal blijven in Nederland. Daarbij kan men ook denken aan online vergaderen en andere vormen van online overleg.

Thuiswerken niet altijd mogelijk

Ruim de helft van de werknemers in Nederland heeft tijdens de coronapandemie thuis gewerkt of vergaderd op afstand. Er zijn echter wel grote verschillen in de manier waarop werkgevers omgaan met thuiswerken en hoe ze dat faciliteren. Er zijn voor mensen in kantoorfuncties niet veel obstakels. Voor de andere helft van de werknemers is er echter geen mogelijkheid om thuis te werken. Hierbij kun je denken aan werknemers in de zorg, techniek en de bouw. Deze groepen werknemers kunnen hun werk niet thuis doen maar zijn afhankelijk van een bedrijfslocatie of projectlocatie.

Thuis onderwijs

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft ongeveer 25 tot 30 procent van de studenten de verwachting dat thuis studeren zal blijven in het voortgezet en hoger onderwijs ook na het stopzetten van de coronamaatregelen.