Hogesnelheidsspoor Europa is onder de maat in 2018

De kwaliteit van het hogesnelheidsspoornet in de EU is onderzocht door de Europese Rekenkamer. Op dinsdag 26 juni 2018 heeft de Europese Rekenkamer haar bevindingen bekend gemaakt. Daaruit komt naar voren dat het hogesnelheidsspoornet onvoldoende functioneert. Er is sprake van een ‘lappendeken’ aan nationale spoorlijnen die slecht met elkaar verbonden zijn. Bovendien ontbreekt er een duidelijk plan voor de lange termijn.

De Europese lidstaten handelen voornamelijk op basis van eigen inzicht omdat Europese coördinatie tekortschiet. Deze werkwijze zorgt er voor dat de doelstelling om het hsl-net in 2030 te verdriedubbelen buiten bereik ligt. Tegen dat jaar moet het hogesnelheidsspoor 30.000 kilometer spoor bevatten. De Europese Rekenkamer heeft echter al de conclusie getrokken dat deze doelstelling niet gehaald gaat worden.

Deze conclusie volgt na een analyse van de helft van het huidige spoornetwerk. De Europese Rekenkamer heeft al een bezoek aan Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Portugal en Oostenrijk gebracht. Het spoornetwerk in deze landen is al meegenomen in de conclusie van het onderzoek. Volgens de rekenkamer kijkt de lokale politiek vooral naar de belangen van hun eigen land. Er wordt veel geld uitgegeven en bovendien treed er veel vertraging op.