Europa is afhankelijker geworden van Russisch aardgas in 2018

De energietransitie in Europa is gericht op het beperken van het verbruik van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat er minder aardolie, steenkool en minder aardgas moet worden gebruikt als brandstof. In plaats daarvan moeten hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt zoals zonlicht, windkracht en geothermie. Dit is een goed streven want door het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt de CO2 emissie gereduceerd en het milieu gespaard. Bovendien is het gebruik van fossiele brandstoffen niet iets dat past bij het streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen en brandstoffen worden hergebruikt. Een ander belangrijk positief aspect van de energietransitie in met name het verbruik van aardgas is het beperken van de afhankelijkheid van het buitenlandse aardgas.

Nederland draait de gaskraan steeds verder dicht. In feite betekent dit dat er minder laagcalorisch aardgas uit de Groningse aardbodem wordt gehaald. Dat is goed omdat de aardgaswinning in Groningen voor een bodemdaling heeft gezorgd met aardbevingen en veel schade tot gevolg. Door het aardgaswinnen te beperken hoopt men de schade ook te beperken. Nederland is echter nog steeds afhankelijk van aardgas voor hun eigen energievoorziening. Dat betekent dat er een nieuwe aardgasleverancier moet worden gevonden. Er zijn verschillende aardgasleveranciers waaronder het Russische Gasprom. Door de beperking van de aardgasproductie in Nederland kan Rusland meer aardgas aan Nederland leveren. Daardoor wordt Nederland afhankelijker van Russisch aardgas.

Nederland is niet het enige land in de Europese Unie dat de afgelopen jaren meer Russisch gas is gaan importeren. Uit een rapportage van kredietverzekeraar Atradius komt naar voren dat ook andere Europese landen meer aardgas uit Rusland halen. Volgens het rapport was in 2016 ongeveer 36 procent van de Europese gasimport afkomstig uit Rusland. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2010. In 2010 was nog 24 procent van de Europese gasimport uit Rusland afkomstig. De behoefte aan aardgas is in Europa gestegen maar de productie van aardgas binnen Europa nam af. Met name in de energiesector wordt meer gas afgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de economische groei. Ook is de prijs van steenkool toegenomen. Om die reden wordt in sommige gedeeltes van Europa steeds meer aardgas gebruikt als energiebron. Daar komt bij dat met het verstoken van aardgas minder CO2 vrij komt ten opzichte van steenkool.