Hogere loonkosten zorgen voor meer inflatie vanaf maart 2023

Het lijkt natuurlijk allemaal prachtig werknemers die hogere lonen eisen en van werkgevers ook daadwerkelijk hogere lonen krijgen. Soms komen er stakingen aan te pas maar heel vaak kunnen werknemers ook gewoon individueel met hun werkgevers in contact treden om een hoger salaris te bedingen. Dat zorgt er voor dat de lonen de afgelopen tijd verder zijn gestegen. Hoe hoger de lonen hoe meer koopkracht werknemers hebben. Toch moeten de lonen ergens vandaan komen. Iemand moet de hogere lonen betalen. Geen wonder dat werkgevers er voor kiezen om de hogere salarissen als kostenpost door te berekenen in de tarieven die ze berekenen voor diensten en de prijzen die ze  berekenen voor producten. Dat betekent dat de prijzen opnieuw omhoog gaan. Dat werkt vervolgens weer meer inflatie in de hand. Dat maakt het bijzonder lastig om de cirkel van inflatie tegen te gaan. Hoe meer inflatie je als land hebt hoe hoger de prijzen oplopen.

Als dit geen halt wordt toegeroepen zullen consumenten en bedrijven de komende tijd nog meer worden geconfronteerd met oplopende prijzen. In de maand februari is de inflatie al op 8 procent beland. Dat percentage is hoger dan de maand januari. Dat is naar voren gekomen uit cijfers van statistiekbureau CBS. Met name voedsel en drank is in prijs gestegen. Als de trend in de loonstijging zo blijft doorzetten dan is de gemiddelde loonstijging in Nederland op een recordniveau beland. De gemiddelde loonstijging komt nu op 6,1 procent op jaarbasis als dit zo doorzet volgens Werkgeversvereniging AWVN. De vakbonden in Nederland zetten werkgevers verder onder druk. In jnuarie stegen de lonen gemiddeld met 5,8 procent in Nederland. In de maand februari stegen de lonen met meer dan 7 procent. Als men kijkt naar de maand maart dan gaat het zelfs om een stijging van 8 procent. Als dit zo doorgaat wordt geld nog minder waard en wordt de cirkel van inflatie niet doorbroken, prijzen zullen nog hoger worden in Nederland.