Hogere lonen zorgen voor hogere prijzen in 2023

De afgelopen maanden is er sprake geweest van inflatie. In feite betekent inflatie dat de prijzen omhoog gaan. Veel mensen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Ze willen graag meer loon om de stijgende prijzen te kunnen betalen. Het gevolg is veel stakingen in Nederland en uiteraard cao onderhandelingen. Mensen willen meer verdienen en kunnen vaak ook daadwerkelijk meer geld ontvangen doormiddel van cao verhogingen maar ook doormiddel van onderhandelingen bij hun eigen werkgevers. De salarissen kunnen ook toenemen doordat mensen gaan overstappen naar een andere werkgever die wel bereid is om meer geld te betalen. Het gevolg is dat er op de arbeidsmarkt een complete golf is ontstaan aan mensen die meer geld gaan verdienen. De hogere lonen hebben echter ook nadelige effecten. Werkgeversvereniging AWVN heeft berekend dat in de cao’s die vorige maand zijn afgesloten de lonen gemiddeld met 7 procent zijn gestegen.

De kosten die werkgevers maken voor de hogere lonen moeten echter ook worden doorberekend in de producten en diensten die werkgevers leveren. Om die reden zijn de lonen nog verder opgelopen. Daarnaast is het zo dat de hogere lonen en de stijging in de koopkracht er ook voor zorgen dat mensen meer geld kunnen besteden. Ze kunnen dus ook daadwerkelijk meer geld uitgeven. Dat betekent in feite dat er nog meer geld in de economie terecht zal komen wat tot gevolg heeft dat prijzen waarschijnlijk nog verder omhoog zullen gaan. Als de vraag namelijk toe gaat nemen dan zullen de prijzen ook omhoog gaan zeker als het aanbod nauwelijks toe gaat nemen. Dit laatste is vooral het gevolg van het feit dat de grondstofkosten verder toenemen. Het gaat hierbij overigens niet alleen om aardolie maar ook om metalen.