Ondernemers pleiten voor hogere lonen vanaf 2017

De economische groei zorgt er voor dat veel bedrijven merken dat hun productie omhoog gaat. Bedrijven halen meer omzet binnen en daardoor behalen ze meestal ook meer winst. De inkomsten van eigenaren van bedrijven gaan omhoog en ook aandeelhouders merken dat er meer winst uitgekeerd kan worden. Dit effect is bij de meeste bedrijven in Nederland te merken. De industrie verkoopt meer en ook in de bouw is er sprake van een stijgende productie. Bouwbedrijven hebben het zo druk dat het tekort aan bouwpersoneel in 2017 is opgelopen tot het hoogste niveau ooit gemeten.

Uitzendbureaus en andere intermediairs krijgen steeds meer aanvragen binnen voor bouwpersoneel. De vraag naar personeel neemt toe en het aanbod van personeel neemt af op de arbeidsmarkt. Meestal zie je dan de lonen van arbeidskrachten stijgen maar deze stijging lijkt in 2017 toch mee te vallen. Een grote meerderheid van de Nederlandse ondernemers is echter van mening dat de lonen van werknemers omhoog moeten nu de economische groei doorzet.

Dit bericht werd bekend gemaakt door Het Financieele Dagblad (FD). Dit dagblad heeft haar bericht gebaseerd op het Ondernemerspeil. Dit Ondernemerspeil is een onderzoek dat in opdracht van het FD door Kantar Public werd gehouden onder met name het midden- en kleinbedrijf. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 71 procent van de ondernemers uit het midden-  en kleinbedrijf vindt dat het nieuwe kabinet zich moet inzetten voor de loongroei voor werknemers.