Herstel autoverkoop vooral gericht op elektrische auto’s in 2020

In Europa willen overheden graag dat de autoverkoop gaat herstellen. Een herstel van de autoverkoop is goed voor de economie. Daarnaast kan een herstel van de autobranche er ook voor zorgen dat er een inhaalslag gemaakt kan worden op het gebied van verduurzaming. Overheden proberen de verduurzaming in de auto-industrie te stimuleren door subsidies voor de aanschaf van elektrische modellen. Daarnaast wordt ook steeds vaker gesproken over een slooppremie voor oudere automodellen die vervuilend zijn.

Vorige week werd door de Nederlandse overheid een definitieve subsidieregeling vastgesteld. Ook in Duitsland en Frankrijk is het subsidiebedrag voor elektrische auto’s aanzienlijk omhoog gegaan. Overheden hopen hierdoor dat mensen sneller een elektrische auto gaan kopen. Elektrisch aangedreven auto’s worden prijstechnisch gunstiger voor automobilisten. Nu de economische crisis langzaam maar zeker aan het afnemen is bestaat de kans dat de automarkt weer gaat aantrekken. De overheid hoopt dat er vooral elektrische auto’s worden verkocht en minder diesels of benzinevoertuigen. In Groot-Brittannië is men ook bezig met een steunplan op dit gebied en in Italië is men op dit gebied ook al vergevorderd.