Gemeenten krijgen te weinig geld voor energiecompensatie huishoudens in 2022

Gemeenten in Nederland geven aan dat ze van het Rijk te weinig geld omvangen om elk huishouden dat recht heeft op 800 euro energietoeslag ook daadwerkelijk deze compensatie te geven. Dit bericht werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat er minder geld beschikbaar is komen veel gemeenten voor moeilijk keuzes te staan. Zo zijn er gemeenten die hebben besloten om minder geld uit te geven of om juist strengere eisen te stellen. Dit werd gemeld door het programma Nieuwsuur. De overheid heeft echter besloten om juist armere gezinnen te helpen doormiddel van een compensatie om zodoende de hoge energielasten toch te kunnen betalen. Deze compensatie zou 800 euro zijn. Huishoudens die een maximaal inkomen hebben van 120 procent van het sociaal minimum zouden deze compensatie kunnen ontvangen.

In totaal zou de overheid in Nederland 679 miljoen euro hebben gereserveerd voor de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Met dit geld zouden in totaal 800.000 huishoudens gecompenseerd kunnen worden die recht hebben op de 800 euro tegemoetkoming. Volgens de overheid zou het geld dat over zou blijven gebruikt kunnen worden om het uitvoeren van de daadwerkelijke regeling te betalen. Gemeenten geven echter aan dat ze in een aantal gevallen juist te weinig geld hebben. In de praktijk blijken namelijk veel meer huishoudens te vallen onder de criteria. Dat zorgt er ook voor dat er meer aanvragen worden gedaan. Om die allemaal te compenseren worden ook lagere bedragen verstrekt. Zo zijn er gemeenten die geen 800 euro verstrekken maar bijvoorbeeld 200 euro of ze geven een aantal huishoudens in eerste instantie geen geld. Als iedereen wel de compensatie zou ontvangen zouden gemeenten voor een deel uit de gemeentekas moeten gaan bijpassen. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden.