Gecombineerd leefstijlprogramma reduceert ziekteverzuim werknemers

Ziekteverzuim is voor veel bedrijven een grote kostenpost. Het liefst willen werkgevers dat werknemers altijd ingezet kunnen worden voor werkzaamheden en gezond en fit blijven. Dat is echter wensdenken want mensen zijn geen machines en kunnen door virussen, stress en andere factoren in het ziekteverzuim terecht komen. Bedrijven die echter gecombineerd leefstijlprogramma bieden aan hun werknemers zouden daarmee het ziekteverzuim kunnen terugdringen. Een leefstijlprogramma is in feite een gezondheidsprogramma waarin werknemers worden aangespoord om gezonder te leven, gezonder te eten en om voldoende te bewegen. Werknemers die een leefstijlprogramma zouden volgen zouden door dit programma beter op een gezond gewicht blijven en fitter worden.

Gezondheidsprogramma voor werknemers
Gezondheidsprogramma’s die aan werknemers worden verstrekt moeten echter wel aan een aantal eisen voldoen om effectief te zijn. Zo moet een gezondheidsprogramma een persoonlijke coach bevatten en gecombineerd zijn met e-health en online leefstijl games. Kortom het moet een  gecombineerd en op maat gesneden leefstijlprogramma zijn dat past bij de omstandigheden van de specifieke werknemer. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Tessa Kouwenhoven-Pasmooij. Zij is wetenschappelijk onderzoekster en tevens bedrijfsarts en werkt voor het Erasmus MC bij de Arbodienst. Tessa Kouwenhoven-Pasmooij deed een onderzoek naar de gezondheid van werknemers.

Onderzoek
Kouwenhoven heeft in haar functie bij de Arbodienst van het Erasmus MC een gecombineerd leefstijlprogramma geïmplementeerd. Daarbij heeft ze getest wat het effect van een gecombineerd leefstijlprogramma heeft is op personeel van de Nationale Politie, Defensie en natuurlijk het Erasmus MC. De onderzoekster deed haar onderzoek in samenwerking met de afdeling Epidemiologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). Ook het Centrum Gezond Gewicht heeft aan het onderzoek meegewerkt.

Risicogroep
Er werd tijdens het onderzoek een verdeling gemaakt tussen twee groepen werknemers die totaal bestond uit 500 personen. Deze personen hadden allemaal een risico op een chronische ziekte omdat ze bijvoorbeeld ongezond eten, roken, overgewicht hadden of slecht sliepen. Ook mensen die te weinig bewegen behoorde tot deze groep. Sommige mensen uit de groep hadden een combinatie van slechte gewoonten die de kans op een chronisch ziekte vergroten.

Maatwerkadvies
Van de twee groepen die werden onderzocht had één groep zelfstandig het online leefstijlprogramma Perfect Fit gevolgd. Dit programma verstrekte een leefstijladvies op maat nadat de deelnemer zijn of haar persoonlijke gegevens had ingevoerd. De tweede groep deelnemers kreeg hetzelfde programma toegewezen maar kreeg daarnaast de hulp en ondersteuning van een coachende bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts hielp de werknemers om fitter te worden op fysiek en mentaal gebied.

Combinatie is het beste
Uit het onderzoek komt naar voren dat de combinatie van het leefstijlprogramma en de begeleiding van een coach het beste resultaat heeft voor werknemers die gezonder moeten gaan leven. Beide groepen die onderzocht werden hebben naar een jaar wel een gezonder gedrag vertoond. De groep die echter persoonlijk coaching kreeg had echter wel een beter resultaat. Van Kouwenhoven is daardoor van mening dat bedrijven die gecombineerde gezondheidsprogramma’s aanbieden aan hun werknemers daarmee het ziekteverzuim kunnen terugdringen.