Gasprijs woensdag gezakt naar laagste punt sinds 8 juni 2023

De handelsprijs voor aardgas is woensdag 12 juli 2023 gezakt naar het laagste punt sinds 8 juni dit jaar. Handelaren op de gasmarkt betaalden donderdagochtend ruim 28 euro voor een megawattuur aardgas. Experts geven aan dat de aardgasstroom naar Europa weer volledig op gang is gekomen nu het grote Noorse gasveld weer volledig gebruikt kan worden. Afgelopen tijd zijn delen van het gigantische Noorse Troll-veld nauwelijks productief geweest omdat dit gasveld voor een deel voor onderhoud stillag. Op donderdag 13 juli 2023 is het onderhoud van het Noorse gasveld waarschijnlijk voorbij. Dat zorgt er voor dat er weer meer aardgas geproduceerd kan worden. Voor West-Europa is Noorwegen een belangrijke aardgasleverancier. Zeker nu er nauwelijks nog Russisch aardgas naar Europa stroomt is het belangrijk dat er een grote leverancier beschikbaar is die bovendien ook heel betrouwbaar is. Noorwegen voldoet aan deze wensen.

Vorige zomer stond de aardgasprijs op het hoogste niveau ooit maar inmiddels is de aardgasprijs aanzienlijk gedaald. Op een moment is de aardgasprijs zelfs beneden de 25 euro per megawattuur beland. Vorige maand steeg de aardgasprijs weer een beetje. Dat kwam omdat er sprake was van onderhoud aan de gasvelden in Noorwegen. Toen kwam de aardgasprijs zelfs voor korte tijd boven de 40 euro. De belangrijkste oorzaak was echter de ontwikkelingen vanuit Azië. Vanuit dat werelddeel werd meer aardgas ingekocht. Dat heeft een opdrijvend effect gehad voor de gasmarkt. Inmiddels blijkt deze concurrentie minder aanwezig. Verder zijn de gasvoorraden van verschillende landen op pijl waardoor er meer rust is ontstaan op de gasmarkt.