Gaat Donald Trump de handelsoorlog met China winnen in 2019?

De Amerikaanse president Donald Trump is één van de belangrijkste spelers in de handelsoorlog wereldwijd. Vanaf het moment dat hij de Amerikaanse president is geworden maakte hij duidelijk dat hij Amerika op de eerste plek zet. Dat betekent ook dat hij de positie van Amerika op de wereldmarkt wil gaan verstevigen. Daarvoor heeft hij verschillende handelsverdragen opnieuw beoordeeld en opnieuw ter discussie gebracht. Dat heeft er voor gezorgd dat de spanningen op de wereldmarkt zijn toegenomen.

Vooral tussen Amerika en China zijn de spanningen de afgelopen tijd weer heviger geworden. Amerika en China zijn voor een groot deel van elkaar afhankelijk en exporteren en importeren elkaars producten. Dat zorgt er voor dat de landen met elkaar in overleg moeten blijven om tot goede oplossingen te komen. Er is echter een duidelijk verschil in inzicht op het gebied van de ‘goede oplossingen’. Chinese producten zijn goedkoper dan Amerikaanse producten op de Amerikaanse markt. Dat zorgt er voor dat veel Amerikaanse bedrijven moeten concurreren tegen goedkope Chinese producten en dat blijkt erg lastig. Daarom heeft Trump de Amerikaanse industrie voor een groot deel beschermd. Dit deed hij voornamelijk door er voor te zorgen dat Chinese producten voor Amerikaanse afnemers duurder worden. Daarvoor zijn importheffingen ingevoerd en bestaande heffingen verhoogd.

Het effect was echter dat China met tegenmaatregelen kwam. China kocht minder Amerikaanse producten of voerde ook importheffingen op Amerikaanse producten in. Daarnaast heeft China ook nog de waarde van haar munt verlaagd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daardoor zijn Chinese producten weer goedkoper geworden voor Amerikaanse afnemers. Het gevolg was dat Trump boos en gefrustreerd nadenkt over tegenmaatregelen. De vraag is of Trump de handelsoorlog gaat winnen van China.

Deze vraag kan niet makkelijk worden beantwoord. Amerika zal de komende tijd net als China toenadering moeten zoeken. De handelsoorlog kan namelijk niet eenzijdig worden opgelost. Trump kan dus de handelsoorlog niet op alle punten winnen. Hij zal er voor moeten zorgen dat hij voor Amerika een goede deal er uit sleept. Het punt is echter dat de Amerikaanse president niet onbeperkt de tijd heeft. Als hij voor de komende verkiezingen voldoende successen wil tonen ten opzichte van zijn politieke concurrenten dan zal hij een aantal goede deals moeten sluiten. Dat moet gebeuren voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.