VN-klimaatorganisatie IPCC presenteert nieuw rapport donderdag 8 augustus 2019

De klimaatverandering is inmiddels dagelijks in het nieuws. Wereldwijd wordt dit probleem door verschillende organisaties aangekaart. Ook de VN-klimaatorganisatie IPCC is een belangrijke organisatie op dit gebied. Deze organisatie heeft een nieuw rapport samengesteld dat op donderdag 8 augustus 2019 is gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op ruim zevenduizend klimaatstudies en draagt de officiële titel: Special Report on Climate Change and Land (IPCC SRCCL).

Dit rapport heeft aparte delen over andere over verwoestijning, landdegradatie, duurzaam landgebruik en voedselzekerheid voor de bevolking. Ook de opname en uitstoot van broeikasgassen door ecosystemen op land komt aan de orde. Het rapport is twee jaar lang door ruim honderd wetenschappers uit 52 landen ontwikkeld. De belangrijkste conclusie is dat de mens van doorslaggevend belang is in de oplossing van het klimaatprobleem. De klimaatproblemen zijn ook ontstaan door de mens daarom heeft de mens ook de sleutel van de oplossing van dit probleem in handen.

Er worden vooral algemene oplossingen genoemd. Zo zouden mensen een radicale omslag moeten tonen in hun landgebruik. Deze omslag is noodzakelijk omdat verwoestijning en ontbossing de aarde minder leefbaar maken. Ook de wereldwijde voedselvoorziening moet worden veranderd. Er moet zorgvuldiger worden omgegaan met oude bossen die een groot deel van de CO2 opvangen. Het planten van bomen wordt daarom aangemoedigd.